November 28, 2013; 16:00

Agenda ședinței:

 1. Prezentarea și aprobarea cererii de finantare, din sursele Fondului Global, a necesitatilor de TARV in 2015. Prezentarea oportunităților de aplicare la FG pentru granturi standard HIV și TB  în perioada  2015-2017
 2. Susținerea programelor de reducere a riscurilor și programelor de substituție cu metadonă (din sursele CNAM)
 3. Prezentarea și aprobarea cererii către Fondul Global pentru accesarea grantului de susținere a activităților CNC TB/SIDA în perioada 2014-2015. 
 4. Actualizarea componenței structurilor CNC TB/SIDA
 5. Organizarea, sub egida CNC TB/SIDA, a Conferinței Naționale HIV/SIDA 2013
 6. Prezentarea și susținerea aplicației către GIZ pentru consolidarea capacităților organizaționale ale rețelei organizațiilor active în domeniul HIV/SIDA și consumatorilor de droguri „Inițiativa Pozitivă” 

 7. Diverse.

  1.      Organizarea vizitelor de supervizare a granturilor FG în sem. II, 2013

  2.      Rezultatele concursului de selectare a subrecipienților FG în cadrul grantului regional de prevenire HIV implementat de EHRN. Rezultatele vizitei delegației din Uzbekistan