Raportarea GARPR 2014

Pe 7 februarie, în Moldova a fost lansat procesul de organizare a raportării globaleprivind progresul răspunsului HIV GARPR 2014. Raportarea se axează pe cele 10 ținte globale stabilite prin Declarația politică a Asambleii Generale a ONU pentru HIV/SIDA din 2011, dintre care cinci (5) țin de Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM). Pentru raportare este necesară utilizarea diverselor instrumente de măsurare și surse de date precum: studii populaționale, statistică de rutină, studii specifice în domeniu (ex. IBBS), supravegherea de santinelă, sisteme informaționale de sănătate, estimări naționale în baza softului SPECTRUM, etc. Este important de menționat rolul societății civile care reprezintă o sursă importantă de date pentru animiți indicatori, dar și calitatea de partener egal în acest exercițiu. Elaborarea raportului dat reprezintă responsabilitatea partenerilor în răspunsul național, condus de către Ministerul Sănătății, Coordonatorul Programului Național, Consiliul Național de Coordonare a programelor TB/SIDA. Termenul limită pentru prezentarea raportului este 31 martie 2014.

Raportul are următoarea structură

1)      Raport GARPR 2014

2)      Forma de introducerea a datelor indicatorilor

3)      Indicatori NCPI partea A – guvernamental

4)      Indicator NCPI partea B – neguvernamental

5)      Indicatorul pentru Declaratia de la Dublin partea A

6)      Indicatorul pentru Declaratia de la Dublin partea B

7)     Indicator de politici OMS

8)      Indicator financiar NASA: