February 7, 2014; 15:00

Ministerul Sănătății


Agenda ședinței va include următoarele subiecte:

  • Raportarea națională GARPR 2014 (raportor - Svetlana Plămădeală, UNAIDS);
  • Activitatea GTL în componența actualizată (raportor – Violeta Teutu, Secretariatul CNC TB/SIDA);
  • Diverse.