Organizarea serviciilor de îngrijiri paliative pentru persoanele cu HIV/SIDA

În scopul asigurării accesului universal la prevenire, tratament, îngrijire şi suport în HIV/SIDA şi realizării prevederilor Programului Naţional de control şi profilaxie a HIV/SIDA/ITS pentru anii 2011-2015, în conformitate cuangajamentele pe care şi  le-a asumat Republica Moldova – Declaraţia UNGASS, 2001 şi Declaraţia de Angajament privind realizarea accesului universal, 2006 – în temeiul prevederilor punctului 8 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 777 din 27 noiembrie 2009, este aprobat Regulamentul cu privire la organizarea serviciilor de îngrijiri paliative pentru persoanele cu HIV/SIDA.

Order palliative care Regulation palliative care