Planul şi strategia de Monitorizare şi Evaluare, versiunea mai 2006

 

Documentul include lista de indicatori de M&E a Programului Naţional SIDA, precum şi un ghid detaliat privind construcţia fiecărui indicator. Scopul indicatorului, frecvenţa de colectare a datelor, instituţia responsabilă de colectarea datelor precum şi o interepretare sumară a indicatorului sunt prezentate.

Cuvinte cheie: Plan şi strategie M&E, M&E Programului Naţional HIV/SIDA, lista indicatorilor

Anul 2006