Programul Naţiunilor Unite privind HIV/SIDA (UNAIDS)

 

United Nations Joint Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) Moldova Logo

Programul Naţiunilor Unite privind HIV/SIDA, UNAIDS, este avocatul principal pentru acţiune globală contra epidemiei. Organizaţia conduce, consolidează şi suportă răspunsul extins, care are ca scop prevenirea transmiterii HIV, asigurînd îngrijire şi suport, reducînd vulnerabilitatea indivizilor şi comunităţilor la HIV/SIDA, şi atenuînd impactul epidemiei.

 

UNAIDS Moldova oferă suport ariilor critice, inclusiv elaborarea politicilor, informaţia strategică, mobilizarea resurselor, cele mai bune practici, propunerile la GFATM, liderismul şi suportul UN TG şi a UN JT. Asistenţă tehnica a fost oferită pînă acum în:

  • Elaborarea cadrului naţional SIDA, inclusiv programul SIDA, planul de acţiuni, legea SIDA, etc;
  • Suportul la implementarea şi consolidarea principiului Tripartit, prin suportul CNC, PN SIDA, Unităţii de M&E în HIV/SIDA;
  • Suportul la implementarea iniţiativei către Acces Universal, prin susţinerea proceselor naţionale consultative, mobilizarea resurselor, Fondurile de Accelerare a Programului (PAF), etc;
  • Suportul şi advocacy persoanelor care trăiesc cu HIV (PHIV), prin consolidarea reţelelor, consolidarea capacităţilor şi împuternicirii lor, PAF, etc;
  • Elaborarea propunerii GFATM şi contribuţie la un proces consultativ deschis şi transparent.

 

Fondurile pentru Accelerarea Programului (PAF)

 

2009–2010

1. Suport pentru fortificarea sistemului de M&E în baza rezultatelor evaluării celor 12 componente ale sistemului naţional de M&E

Bugetul total: 75,000 USD
Perioada de implementare: 2009–2010
Implementator/ Responsabil de management: Centrul Naţional de Management în Sănătate, Unitatea pentru Monitorizarea şi Evaluarea Programelor Naţionale de Sănătate

Proiectul are drept scop implementarea recomandărilor şi constatărilor evaluării sistemului de M&E, planificată ca parte componentă a evaluării la mijloc de termen a Programului Naţional de Prevenire şi Control HIV/SIDA şi ITS pentru 2006–2010, prin intermediul următoarelor acţiuni:

  • Consolidarea inelului extern al sistemului de M&E – resursele umane, parteneriatele şi planificarea susţinerii procesului de colectare şi utilizare a datelor;
  • Investiţii în inelul de mijloc – îmbunătăţirea mecanismelor prin intermediul cărora datele sunt colectate, verificate şi transformate în informaţii utile;
  • Contribuirea la scopul principal al sistemului de M&E – intensificarea utilizării datelor în procesul de luare a deciziilor.

Proiectul urmăreşte atingerea următoarelor rezultate după cum urmează: modificarea şi aprobarea Planului Naţional de M&E de către CNC TB/SIDA, elaborarea şi implementarea planului de lucru M&E, însoţit de costuri, de către GTL M&E, instituţionalizarea formării capacităţilor în domeniul M&E prin intermediul unui plan de formarea capacităţilor şi consolidarea prin organizarea instruirilor regulate interne şi facilitarea oportunităţilor de participare la evenimentele de formarea abilităţilor, elaborarea şi instituţionalizarea mecanismelor de asigurare a calităţii datelor, elaborarea şi aprobarea agendei de cercetare şi evaluare de către CNC TB/SIDA, diseminarea datelor şi planul de utilizare precum şi elaborarea şi instituţionalizarea termenilor de referinţă pentru bazele de date naţionale şi subnaţionale.

Project Details [161Kb]

Fondurile de Accelerare a Programului precedente

Programme Acceleration Funds

2009–2010
1. Support to M&E System strengthening based on the outcome of the assessment of the 12 components of the National M&E system

2008–2009

2006–2007

2004–2005

2003–2004


Internship Programmes

Linguistics

Information Technologies

Project/Office Assistant

Journalism


UN JT Member

Svetlana Plămădeală

Coordonator UNAIDS Moldova

e-mail: plamadealas@unaids.org