Agenţia Naţiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor şi Criminalităţii (UNODC)

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Logo

Agenţia Naţiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor şi Criminalităţii (UNODC), co-sponsor al UNAIDS din anul 1999, are mandatul de coordonarea tuturor activităţilor de control asupra drogurilor ilegale şi de prevenire a terorismului şi crimei transnaţionale. Agenţia susţine ţările membre pentru  a asigura accesul la servicii de sănătate, securitate şi justiţie tuturor cetăţenilor în condiţiile existenţei acestor pericole globale.Totodată, UNODC consultă şi ajută guvernele în combaterea traficului de fiinţe umane şi la atenuarea afecţiunilor de sănătate ale victimelor traficate, în particular infecţia cu HIV.

Prin urmare, UNODC susţine ţările membre în asigurarea accesibilităţii pentru utilizatorii de droguri, deţinuţii, persoanele vulnerabile la traficul de fiinţe umane cu servicii comprehensive de prevenire HIV, tratament, îngrijire şi suport. ?n acest context, strategiile recomandate aplică principiile respectării drepturilor omului, sunt bazate pe dovezi şi sensibile la gen. UNODC oferă asistenţă tehnică şi pentru a revizui cadrul de politici şi legislaţia naţională ?n domeniul HIV, combaterii drogurilor şi justiţie criminală; de asemenea, se oferă suport pentru consolidarea capacităţilor partenerilor naţionali ?n asigurarea accesibilităţii acestor grupuri de populaţii la servicii HIV. 


Proiectul UNODC cu privire la HIV/SIDA

Consolidarea capacităţilor naţionale pentru reducerea răspîndirii HIV/SIDA în rîndul grupurilor vulnerabile în Europa de Est şi Asia Centrală

Bugetul total al Proiectului pentru R. Moldova:  690.500 USD
Perioada de Implementare: 2010 – 2013
Agenţia de Implementare: UNODC

Obiectivul de baza al Proiectului este de a asigura accesibilitatea, acoperirea cu servicii de calitate pentru infecţia HIV pentru utilizatorii de droguri şi persoanele în detenţie în ţările din Asia Centrală şi Europa de Est.

Componentele proiectului sunt:

  1. Armonizarea programelor HIV, TB, anti-drog şi justiţie criminală inclusiv în domeniul sănătăţii în rîndul utilizatorilor de droguri injectabile şi persoanelor în detenţie;
  2. Consolidarea capacităţilor actorilor naţionali care oferă servicii HIV în baza acordului informat, în conformitate cu drepturile omului pentru beneficiarii proiectului;
  3. Consolidarea sistemului de instruire a specialiştilor în domeniul sănătăţii, protecţiei sociale, sistemului de justiţie şi penitenciar pentru oferirea serviciilor HIV integrate, bazate pe dovezi, inclusiv a tratamentului pentru persoanele dependente de droguri; 

Scurtă descriere a activităților:

 

Activităţile proiectului vor ţine de domeniul instruirilor în programarea strategică a programelor HIV, în managementul bazat pe rezultate şi a drepturilor omului, inclusiv oferirea de asistenţă tehnică pentru elaborarea politicilor sectoriale relevante;  oferirea de suport pentru reţeaua de centre care prestează servicii HIV şi dezvoltarea infrastructurii necesare;  precum şi revizuirea normelor şi curriculei pentru profesioniştii din domeniu, formare de formatori şi oferirea materialelor pentru instruiri.

UNODC Moldova îşi propune că la finalul proiectului vor fi îmbunătăţite capacităţile naţionale pentru a asigura integrarea serviciilor pentru infecţia HIV în sistemul de medicină primară, în serviciile de asistenţă socială şi sănătate din instituţiile penitenciare. Vor fi implementate bune practici pentru asigurarea durabilităţii serviciilor de îngrijire, de reducere a riscurilor şi asigurarea accesului la tratamentul ARV şi TB.   

Donatorul proiectului: OFID, UNODC 

Parteneri naţionali implicaţi în implementarea programului: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi a Familiei, Ministerul Educaţiei, Universitatea de Stat de Medicină  “N. Testemiţanu”, societatea civilă 

Parteneriate cu alţi donatori /agenţii în cadrul activităţilor proiectului: UNAIDS, OMS şi alţi donatori 

Membru UN JT

Ina Tcaci

Coordonator de proiect UNODC Moldova

Tel.: +373 (22) 854 099
Fax: + 373 (22) 854 098

 

e-mail: ina.tcaci@unodc.org

Pagina web: http://www.unodc.org/