Educaţie şi Tineret


12 Iulie 2011; 15:00

Ministerul Educaţiei


July 16, 2009, 14:00

UN House, Conference Room, Ist floor (131, 31 August 1989 str.)


June 13, 2006

Ministry of Education, Youth and Sports


Descrierea detaliată a ariilor cheie

Asistenţă/ protecţie socială

 • Beneficiari – inclusiv criteriile pentru determinarea beneficiarilor, nivelelor şi grupurilor de beneficiari, etc.
 • Substituienţi ai laptelui matern pentru nou-născuţi
 • Cadru legal pentru asigurarea invalizilor şi pensionari
 • Tratament paliativ – include servicii, amplasamente, personal
 • Servicii de reabilitare – include selectare, amplasamente, personal
 • Copii spitalizaţi – inclusiv cei născuţi de la mame HIV pozitive, cei rămaşi orfani ca rezultat al morţii părinţilor legate de SIDA, etc.

Practici legale

 • Servicii legale pentru persoane care trăiesc cu sau afectate de HIV/SIDA
 • Stigma şi discriminare
 • Cadrul legal – inclusiv pentru asigurarea şi apărarea drepturilor oamenilor, care trăiesc cu sau afectaţi de HIV/SIDA

Educaţie de la egal la egal

 • Elaborarea şi producerea materialelor IEC – pentru populaţii ţintă
 • Educatori de la egal la egal – inclusiv rolul, motivarea şi recrutarea
 • Trainingul – tuturor cadrelor, inclusiv lucrători sexuali, educatori de la egal la egal ex-UDI, care vor purta răspundere pentru conducerea sesiunilor educaţionale: cursuri de reciclare
 • Transmiterea materialelor/ mesajelor IEC – către populaţia ţintă în cadrul sesiunilor individuale şi/sau de grup
 • Management şi conducere – include planificarea, supravegherea şi evaluarea strategiei

ONG-urile

 • Lucru în reţea – inclusiv lucru prin canale, susţinere şi schimb de informaţie
 • Advocacy
 • Granturi/ finanţare
 • Mecanism şi cadru pentru sistemul de referire la servicii

HIV la locul de muncă

 • Promovare – inclusiv sensibilizarea necesităţii de a introduce politici privind HIV la locurile de muncă: mărimea şi felul entităţilor dinainte: delegarea responsabilităţilor
 • Cadru – procese verbale şi cadru legal pentru a susţine implementarea politicilor privind HIV la locuri de muncă

Educaţia în şcoli şi HIV

 • Elaborarea şi producerea curriculumului şi materialelor educaţionale – include lucru preliminar, ca discuţii şi testare a grupurilor centrale, revizuirea şi re-testarea mesajelor pe audienţe, precum şi producerea materialelor finale; producerea continuă a materialelor, de exemplu o revistă sau un buletin informativ despre SIDA
 • Training – inclusiv cine şi cît de des va fi pregătit. Este ideal dacă trainingul va include metodele de predare, precum şi va aproviziona cu informaţie despre SIDA
 • Management/conducere – managementul şi conducere de zi la zi a strategiei efectuat de către un departament de supraveghere (de exemplu Ministerul Educaţiei sau Ministerul Sănătăţii); la fel evaluarea strategiei

Membrii grupului

Elena Petrov, Ministerul Educaţiei (group leader)

Viorel BabiiCentrul Naţional de Resurse pentru Tineri (group secretary)

Galina Morari, Ministerul Sănătăţii

Usaci Doina, Ministerul Educaţiei

Parlicov Eugenia, Ministerul Educaţiei

Vartic Aurelia, Ministerul Educaţiei

Varfolomei Calmic, Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic pentru Medicină Preventivă

Otilia ScutelniciucCentrul Naţional de Management în Sănătate

Elena BodisteanuAFEW

Andrei Osadci, AFEW

Liliana Caraulan, UCIMP

Angela CapceleaUNICEF

Larisa CultucluGTZ

Alexandrina IovitaUNAIDS

Violeta Bunescu, UNAIDS

Irina LipcanuUNFPA