Statistica HIV şi SIDA în Republica Moldova

Compartimentul "Statistică" propune date concrete despre evoluţia infecţiei cu HIV în Republica Moldova. Toată informaţia prezentată în acest compartiment este bazată pe date statistice oficiale compilate şi raportate de către Centrul Naţional SIDA. Diversele diagrame şi figuri dau posibilitatea de a înţelege mai uşor datele oficiale. Unele diagrame pot fi ajustate în conformitate cu anumite criterii. În unele cazuri diagramele pot fi juxtapuse pentru a obţine o perspectivă comparativă a anumitor date cheie. Prin urmare, diagramele pot fi uşor personalizate în regim online pentru a reflecta datele selectate în baza anumitor parametri şi apoi descărcate sau imprimate direct de pe site.


Incidenţa HIV


Indicatori cantitativi HIV


Indicatori SIDA

Diagrame personalizate

Customized Diagrams


Diagramele date vor fi generate automat în dependenţă de parametrii indicaţi de către utilizatori.
Compartimentul dat la moment se află în proces de elaborare.