Informaţie generală despre HIV şi SIDA

Informaţia din această secţiune este adaptată de la AVERT, o organizaţie internaţională de caritate din Marea Britanie, care lucrează în domeniul prevenirii răspîndirii HIV şi SIDA pe glob. Structurarea a fost efectuată pentru a răspunde la nevoile utilizatorilor şi include următoarele sub-secţiuni: Prevenirea HIV, Transmiterea şi testarea la HIV şi Tratamentul HIV. Pentru verificarea cunoştinţelor, au fost elaborate cîteva teste grilă.


Prevenirea HIV


Transmiterea şi testarea HIV


Tratamentul şi îngrijirea HIV