Procese Consultative în domeniul HIV şi SIDA

Consultation Processes in the Area of HIV and AIDS

Această secţiune serveşte drept instrument pentru comunicarea între instituţiile şi persoanele interesate în domeniu, precum şi pentru transparenţă în elaborarea diverselor documente, propuneri şi proiecte. Ultimele anunţuri, schimbări, versiunile preliminare şi comentariile pe marginea acestora sunt prezentate în ordine cronologică, odată cu apariţia acestora. Vă rugăm să notaţi că toate variantele preliminare şi comentariile sunt plasate după cum au fost formulate, fără careva rectificări.

 


Aplicația standard HIV în cadrul Noului Model de Finanțare al Fondului Global

Republica Moldova va aplica pentru grantul standard HIV în cadrul Moului Model de Finanțare al Fondului Global pentru combaterea SIDA, TB şi Malariei, în conformitate cu decizia Consiliului naţional de coordonare al programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei. Propunerea va fi bazată pe componenta HIV/SIDA cu accent asupra activităţilor de control şi profilaxie în grupurile vulnerabile (UDI, LSC, BSB). Termenul limită pentru depunerea aplicației este 15 Mai 2015.


Raportarea GARPR 2014

Pe 7 februarie, în Moldova a fost lansat procesul de organizare a raportării globaleprivind progresul răspunsului HIV GARPR 2014. Raportarea se axează pe cele 10 ținte globale stabilite prin Declarația politică a Asambleii Generale a ONU pentru HIV/SIDA din 2011, dintre care cinci (5) țin de Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM). Pentru raportare este necesară utilizarea diverselor instrumente de măsurare și surse de date precum: studii populaționale, statistică de rutină, studii specifice în domeniu (ex. IBBS), supravegherea de santinelă, sisteme informaționale de sănătate, estimări naționale în baza softului SPECTRUM, etc.


Regulament-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social pentru consumatorii de substanțe psihoactive și pacienții terapiei de substituție

Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social pentru consumatorii de substanțe psihoactive reglementează modul de organizare, funcţionare, scopul și obiectivele acestuia.

 


Propunerea către Fondul Global pentru combaterea SIDA, TB şi Malariei din partea Republicii Moldova, Runda X

Republica Moldova va aplica la a X-a rundă de finanţare a Fondului Global pentru combaterea SIDA, TB şi Malariei, în conformitate cu decizia Consiliului naţional de coordonare al programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei. Propunerea va fi bazată pe componenta HIV/SIDA cu accent asupra activităţilor de control şi profilaxie în grupurile vulnerabile (UDI, LSC, BSB).


Elaborarea notelor de curs privind "Protecţia drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV"

Ideea fundamentală constă în revizuirea curriculumului facultăţilor de Drept pentru a reflecta problema HIV şi protecţia drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA şi grupurilor vulnerabile. Activitatea este implementată în cadrul Proiectului “Reducerea poverii infecţiei HIV în Republica Moldova”, financiar susţinut de Fondul Global pentru combaterea SIDA, Tuberculozei şi Malariei, Runda VIII.


Programul Naţional de Prevenire şi Control HIV/SIDA şi ITS 2011–2015

National Programme on Prevention and Control of HIV/AIDS and STI 2011-2015

Noul ciclu de elaborare a Programului Naţional de Prevenire şi Control HIV/SIDA şi ITS 2011–2015 a fost iniţiat de Ministerul Sănătăţii în parteneriat cu toate părţile relevante. Programul Naţional SIDA 2011–2015 va fi ajustat la documentele strategice naţionale şi angajamentele internaţionale pe care şi le-a asumat Moldova precum şi în baza experienţei acumulate din implementarea Programelor Naţionale SIDA precedente şi recomandările evaluării la mijloc de termen a Programului Naţional SIDA 2006–2010.

Estimarea Mărimilor Populaţiilor Vulnerabile

Motivele dezvoltării estimărilor viabile ale mărimii populaţiilor cu risc sporit de infectare pot fi grupate în două domenii principale: politici şi programare. Domeniul politicilor include pledoaria, planificarea răspunsului şi alocările de resurse, plus estimările numărului de persoane infectate cu HIV şi prognozele poverii maladiei. Domeniul programatic conţine planificarea intervenţiilor, evaluarea acoperirii, şi monitorizarea şi evaluarea intervenţiilor. În acest context, în  2009 a fost iniţiată aplicarea diverselor metodologii pentru estimarea populaţiilor cu risc sporit de infectare, care continuă şi în 2010 prin implementarea diverselor metode precum scale-up a reţelei, multiplicator şi capturare-recapturare. Găsiţi mai jos procesul detaliat de consultaţii privind estimarea mărimii populaţiilor vulnerabile. 


Decizii pentru un mod sănătos de viaţă

Prezentul curs “Decizii pentru un mod sănătos de viaţă” pentru şcolile profesionale are drept scop formarea abilităţilor în adoptarea unui stil sănătos de viaţă prin dobîndirea cunoştinţelor, evaluarea atitudinilor proprii şi adoptarea diverselor modele de comportamente sănătoase.