Părţile implicate în combaterea HIV/SIDA în Moldova

La nivel naţional, politica de stat în domeniul HIV/SIDA se implementează prin intermediul Programului Naţional de Prevenire şi Control HIV/SIDA şi ITS (PN SIDA), care determină strategiile naţionale prioritare pentru prevenire, supraveghere epidemiologică şi tratament. Structura cadrului instituţional a PN SIDA este destul de complexă. Executorii principali ai politicii de stat în domeniul HIV/SIDA şi ITS sunt Guvernul, autorităţile administraţiei publice locale, Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale şi alte ministere, ONG-urile, mass media, etc. Organizaţiile internaţionale ca UNAIDS şi majoritatea agenţiilor ONU, GFATM/BM, Fundaţia Soros Moldova, SIDA, etc. au o contribuţie importantă în acest sens, de asemenea.

 

Instituţiile naţionale implicate în combaterea SIDA şi rolul lor

Consiliul Naţional de Coordonare şi Secretariatul CNC

      - Dezvoltarea, integrarea, corelaţia şi monitorizarea activităţilor în cadrul PN SIDA

Guvernul Republicii Moldova

       - Formarea capacităţii în răspunsul naţional la HIV/SIDA/ITS;

       - Suport la consolidarea reţelelor de ONG-uri, care lucrează în domeniul HIV/SIDA/ITS şi cu persoanele cu HIV;

       - Finanţarea priorităţilor, suport politic pentru activităţile în domeniul HIV/SIDA;

       - Puncte focale şi responsabilităţi legate de HIV sub egida a cîteva ministere;

       - Monitorizare şi Evaluare.

  Autorităţile Administraţiei Publice Locale

       - Comitete regionale interdepartamentale, multisectorale în domeniul HIV/SIDA/ITS;

       - Alocarea fondurilor în bugete locale pentru activităţile în HIV/SIDA;

       - Contribuţie la programele regionale din domeniul dat.

Mass Media

       - Promovarea şi folosirea limbajului non-discriminatoriu în HIV/SIDA/ITS;

       - Activităţile de comunicare.

Centru Naţional pentru Sănătate Publică

  - Evaluarea stării sănătăţii populaţiei, prognozarea evoluţiei indicatorilor de bază şi statisticilor sanitaro-epidemiologice;

       - Elaborarea programelor de prevenire la nivel naţional şi teritorial;

       - Combaterea efectului negativ al mediului dăunător şi factorilor de producere;

       - Colaborarea cu alte instituţii medico-sanitare naţionale şi internaţionale cu interes comun şi global;

       - Schimb de experienţă şi informaţie.

Instituţia Publică "UCIMP"

      - Fortificarea sănătăţii publice prin reformarea sistemului de sănătate;

      - Dezvoltarea capacităţilor instituţionale;

      - Atenuarea efectului mediului riscant şi factorilor de producţie;

   - Suport pentru Programele Naţionale de Prevenire şi Control HIV/SIDA/ITS şi TB şi Programul Naţional de Securitate a Sîngelui.

Centre Raionale de Medicină Preventivă

       - Supraveghere epidemiologică pe teritorii;

       - Elaborarea şi implementarea măsurilor preventive;

       - Activităţi de organizare şi coordonare în alte instituţii medicale.

Centrul Naţional SIDA

       - Analiza situaţiei epidemiologice, realizarea statisticilor oficiale;

       - Elaborarea metodelor în toate domeniile de activitate;

       - Teste de confirmare şi referire pentru HIV/SIDA;

       - Training şi seminare privind HIV/SIDA pentru medici de familie.

Dispensarul Republican Dermatovenerologic

       - Tratamentul ARV;

       - Tratamentul infecţiilor oportuniste.

Centrul Naţional de Management în Sănătate

       - Consolidarea sistemului de sănătate;

       - Coordonarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul sănătăţii publice;

       - Dezvoltarea cadrului legislativ în sănătatea publică.

Unitatea de Monitorizare şi Evaluare HIV/SIDA

      - Dezvoltarea planurilor M&E pentru Programele Naţionale SIDA, raporturile UNGASS, etc.

ONG-uri

      - Activităţi în teren;

      - Număr mare de proiecte pentru prevenire, îngrijire, suport şi reabilitare în domeniile legate de HIV/SIDA;

      - Lobby şi advocacy.

Organizaţii internaţionale

      - Asistenţă financiară şi tehnică.


 


 

Asociaţia "Iniţiativa Pozitivă"

"Iniţiativa Pozitivă" este o asociaţie nou creată care reprezintă o reţea a organizaţiilor cu o experienţă bogată în domeniul HIV, în special cele care lucrează sau prestează servicii Populaţiilor cu risc sporit de infectare, persoanelor care trăiesc cu HIV, UDI, femeilor şi copiilor HIV+ sau afectaţi de HIV.

Asociaţia Tinerii pentru Dreptul la Viaţă (TDV), Bălţi

Asociaţia „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, Bălţi este o organizaţie neguvernamentală din mun. Bălţi, R. Moldova care mai mult de un deceniu activează în domeniul prevenirii HIV, consumului de droguri şi asistenţei sociale.

Grupurile ONU pentru HIV/SIDA

Coordonarea, coeziunea şi eficacitatea contribuţiei ONU la răspunsul naţional la HIV/SIDA

Informaţie suplimentară despre grupurile ONU

ONUSIDA

Advocacy, Crearea capacităţii (CNC, GLT, ONG-uri, PHIV, etc.), Promovarea celor mai bune practici, Suportul PHIV

OMS

Advocacy, Tratamentul ARV, Normele şi principiile de ghidare tehnice, Promovarea studiului în domeniul prestării serviciilor de sănătate

UNICEF

Advocacy, Copiii rămaşi vulnerabili sau orfani din cauza HIV, Prevenirea transmiterii de la mamă la făt, Educarea principiilor de viaţă, Prevenirea HIV în rîndrul tinerilor

UNFPA

Advocacy, Sănătatea reproductivă, Promovarea prezervativelor, Educarea de la egal la egal, Consiliere şi Testare Voluntară

PNUD

Advocacy, Coordonare, Prevenirea HIV în Forţele Armate

OIM

HIV şi Migraţii

ICNUR

HIV şi Refugiaţii

ILO

HIV la locul de lucru

UNESCO

Educarea în domeniul prevenirii HIV

PMA

Nutriţie şi siguranţa alimentării pentru PHIV şi familiile lor

UNODC

Prevenirea HIV în rândul UDI şi în penitenciare

BM

Advocacy, Suport financiar

UNIFEM

Prevenirea HIV în rândul femeilor