Programul Naţional de Prevenire şi Control HIV/SIDA şi ITS

La nivelul naţional politica de stat în domeniul HIV/SIDA este implementată prin intermediul Programului Naţional de Prevenire şi Control HIV/SIDA şi ITS pentru perioada 2011–2015, care determină strategiile naţionale privind prevenirea, supravegherea epidemiologică şi tratament. Programul reprezintă un plan integral şi multi-sectoral. Programul Naţional a fost elaborat ca rezultat al unei consultaţii bazate pe consens între participanţii principali în domeniul dat, inclusiv guvernul, organizaţiile internaţionale, organizaţiile neguvernamentale şi persoane cu HIV, şi a fost aprobat prin Decizia Guvernului datată 24 decembrie, anul 2010.


Programul Naţional modificat

Programul Naţional HIV/SIDA aprobat de Guvernul Republicii Moldova

Planul naţionalpentru monitorizarea şi evaluarea Programului naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2011-2015

Planul naţional pentru monitorizarea şi evaluarea Programului naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2011-2015 (în continuare – Planul) este armonizat cu cadrul de politici existente în diverse sectoare şi a fost elaborat prin intermediul unui proces participativ, în baza evaluării sistemului de monitorizare şi evaluare, a Programului naţional de profilaxie şi control a infecţiei HIV/SIDA/ITS pentru anii 2006-2010 şi a analizei Răspunsului Naţional.