Programul Naţional de Prevenire şi Control HIV/SIDA şi ITS

Programul naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020are la bază analiza răspunsului naţional, privind actualitatea problemei HIV, extinderea accesului la testare prin oferirea testării de către organizaţiile neguvernamentale; implementarea proiectelor de reducere a riscurilor, inclusiv tratamentul de substituţie, cu extinderea geografică a acestuia; descentralizarea supravegherii medicale a persoanelor infectate cu HIV, asigurarea accesului universal la tratament antiretroviral, cu lărgirea indicaţiilor de administrare a acestuia; implementarea proiectelor de acordare a suportului psihosocial etc.

Elaborarea Programului naţional a fost un proces transparent, activ şi participativ, cu implicarea organismelor guvernamentale, organizaţiilor neguvernamentale şi partenerilor internaţionali de dezvoltare.


National AIDS Programme 2016-2020

Programul Naţional modificat

Programul Naţional HIV/SIDA aprobat de Guvernul Republicii Moldova

Planul naţionalpentru monitorizarea şi evaluarea Programului naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2011-2015

Planul naţional pentru monitorizarea şi evaluarea Programului naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2011-2015 (în continuare – Planul) este armonizat cu cadrul de politici existente în diverse sectoare şi a fost elaborat prin intermediul unui proces participativ, în baza evaluării sistemului de monitorizare şi evaluare, a Programului naţional de profilaxie şi control a infecţiei HIV/SIDA/ITS pentru anii 2006-2010 şi a analizei Răspunsului Naţional.