Monitorizarea şi evaluarea HIV/SIDA în Republica Moldova

Raportare privind răspunsul la SIDA 2012


Soft pentru HIV

The HIV component of the SIME HIV/STI database is an information system for case management, integrating the follow-up for each PLHIV once a diagnosis is made and the new case is confirmed. Hence, the HIV component of the SIME HIV/STI includes the following chapters: new cases, and case management (patient follow-up, investigations done, treatment provided). Social services and welfare that any given person has benefited from should be reflected in SIME HIV/STI too, with data being entered by the infectious diseases specialist based upon the data provided by the social worker, with those two collaborating within the district multidisciplinary team.

 


Centrul National de management in sanatate


Sistemul naţional de monitorizare şi evaluare în HIV/SIDA

Sistemul naţional de M&E în HIV/SIDA cuprinde 12 componente, organizate în 3 inele. Inelul extern reprezintă resursele umane, parteneriatele şi planificarea pentru a susţine colectarea datelor şi utilizarea acestora. Compartimentul include persoanele, organizaţiile, funcţiile/acţiunile şi cultura organizaţională ce sunt fundamentale în îmbunătăţirea şi susţinerea performanţei sistemului de M&E. Inelul din mijloc se axează asupra mecanismelor prin intermediul cărora datele sunt colectate, verificate şi transformate în informaţie utilă. Centrul diagramei îl reprezintă scopul principal al sistemului de M&E: utilizarea datelor pentru luarea deciziilor
Sistemul naţional de monitorizare şi evaluare în HIV/SIDA


Monitorizarea şi evaluarea Programului Naţional SIDA

Scopul planului de M&E în domeniul HIV/SIDA este ghidarea unei colectări, analize, utilizare şi asigurare a informaţiei în mod coordonat şi eficient ce va facilita evidenţa progresului înregistrat în răspunsul naţional la HIV/SIDA şi va intensifica luarea deciziilor şi elaborarea politicilor în bază de dovezi informaţionale şi cu caracter viabil pentru intervenţiile în domeniul HIV/SIDA
Monitorizarea şi evaluarea Programului Naţional SIDA


Unitatea de Monitorizare şi Evaluare

Unitatea de M&E a fost creată în cadrul Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Sănătate Publică şi Management Sanitar al Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale din Republica Moldova, care mai tîriziu a fost reorganizat în Centrul Naţional de Management în Sănătate pe lîngă Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. Unitatea de M&E se ocupă de elaborarea, implementarea şi susţinerea funcţionalităţii sistemelor de M&E pentru Programele Naţionale în Sănătate, inclusiv Programul Naţional de Prevenire şi Control HIV/SIDA/ITS.
Monitoring and Evaluation Unit